24 apr. 2008

Sarbatori pascale fericite

LUMINA DIN LUMINA22 apr. 2008

Pomul vietii (EM)
Pe-o bucata de saten,
Negru – pana corbului,
Am tesut un copacel
Cu trunchi verde plin de viata
Si coroana infoiata,
Incarcata ochi cu aur
Si cu sacul plin de daruri.

Pomul vietii, darul vietii,
L-am cusut cu fir de aur
Pe’a intunericului zare.
Intuneric si Lumina
S-au unit, s-au contopit
Si viata au devenit.

.

.

.

.

.

Viata noua, viata lunga
Infinitul o cuprinde.

.
16 apr. 2008

Furtuna (EM)


In pragul serii a-nceput,
Pe un cer innourat,
Un joc fantastic,
De tunet, fulger si lumina.

Soarele, deja apus,
Parea ca lumineaza
Cu aur incandescent
Orizontul palid.
.
Fulgerele traversau,
Al noptii cer smolit,
In linii si zig-zaguri
De flacari vii...
Lumina cea aurie
Orizontul il cuprinde
Pe sub norii cenusii
Si din noapte face zi.


.Ploaia rapaia alerta
Pe Pamintul insetat,
Companie zgomotoasa
La spectacolul maret.
.


Eu priveam cu incintare
Si uimire muta,
Canonada furtunoasa
Cerul cum brazdeaza.

.

Incet, incet, furtuna inceteaza
Lasind in urma ei,
Parfumul pamintului reavan
Si linistea adinca.

PACE si LUMINA

.


.

Vizionati ... http://www.youtube.com/watch?v=qT20yjCpKlo

14 apr. 2008

Alchimistul (Paulo Coelho)


PREFAŢĂ

Este important să spunem cîteva lucruri despre faptul că Alchimistul este o carte simbolică, diferită de Jurnalul unui magician, care n-a fost o lucrare de ficţiune.
Unsprezece ani de viaţă am dedicat Alchimiei. Simpla idee de a transforma metalele în aur sau de a descoperi Elixirul tinereţii fără bătrîneţe era prea fascinantă ca să treacă neobservată de orice novice în ale magiei. Mărturisesc că Elixirul tine­reţii fără bătrîneţe mă seducea cel mai tare:
înainte de a înţelege şi simţi prezenţa lui Dumnezeu, ideea că totul se va sfîrşi într-o bună zi mă aducea la dispe­rare. Astfel, aflînd despre posibilitatea de a obţine un lichid în stare să-mi prelungească pentru mulţi ani existenţa, am hotărît să mă dedic trup şi su­flet fabricării lui.
Era o perioadă de mari transformări sociale ― începutul anilor '70 ― şi încă nu existau publicaţii serioase cu privire la Alchimie. Am început, la fel ca unul dintre personajele cărţii, să cheltui puţinii bani pe care îi aveam pe cumpărarea unor cărţi din străinătate, şi-mi dedicam multe ore din zi studiu­lui simbologiei lor complicate. Am căutat două-trei persoane serioase din Rio de Janeiro care se dedi­caseră în mod serios Marii Opere, dar acestea au refuzat să mă primească. I-am cunoscut şi pe alţii care îşi spuneau alchimişti, îşi aveau laboratorul propriu şi promiteau să mă înveţe tainele Artei în schimbul unei adevărate averi; azi înţeleg că aceş­tia nu ştiau nimic din ceea ce pretindeau să mă înveţe.
Dar cu toată stăruinţa mea, rezultatele au fost zero absolut. Nu se întîmpla nimic din ceea ce ma­nualele de Alchimie afirmau în limbajul lor com­plicat. Era un şir nesfîrşit de simboluri, de dragoni, de lei, sori, luni şi argint viu, iar eu aveam mereu impresia că mergeam pe un drum greşit, pentru că limbajul simbolic permite o cantitate uriaşă de erori. În 1973, disperat de absenţa oricărui progres, am comis un act de o iresponsabilitate supremă. În acel timp eram angajat la Secretariatul pentru Educaţie din Mato Grosso, pentru a ţine cursuri de teatru în acel stat, aşa că am hotărît să-mi folo­sesc studenţii la nişte ateliere de teatru care aveau ca temă Tabla de Smarald. Aceasta, împreună cu unele incursiuni ale mele în zonele mocirloase ale magiei, au făcut ca în anul următor să pot simţi pe propria piele adevărul proverbului: "După faptă, şi răsplată". Totul în jurul meu s-a prăbuşit complet.
Mi-am petrecut următorii şase ani din viaţă în­tr-o atitudine destul de sceptică în ceea ce priveşte tot ce era legat de mistică. În acest exil spiritual am învăţat multe lucruri importante: că acceptăm un adevăr numai după ce l-am negat din tot sufletul, că nu trebuie să fugim de propriul nostru destin şi că mîna lui Dumnezeu este infinit de generoasă, în pofida severităţii ei.
În 1981, am făcut cunoştinţă cu RAM, organi­zaţia ocultă unde mi-am găsit şi un Maestru, care avea să mă readucă pe drumul ce-mi era scris. Şi în timp ce el mă pregătea în învăţătura mea, m-am apucat din nou să studiez Alchimia pe cont pro­priu, într-o noapte, cînd stăteam de vorbă după o epuizantă sesiune de telepatie, am întrebat de ce limbajul alchimiştilor era atît de vag şi de complicat.
― Sînt trei tipuri de alchimişti, spuse Maestrul meu. Aceia care sînt imprecişi pentru că nu ştiu ce vorbesc; aceia care sînt imprecişi pentru că ştiu ce vorbesc, dar ştiu şi că limbajul Alchimiei este un limbaj adresat inimii şi nu raţiunii.
― Şi al treilea tip? am întrebat.
― Aceia care nu au auzit niciodată vorbindu-se despre Alchimie, dar care au reuşit, prin experienţa lor, să descopere Piatra Filosofală.
Aşa s-a hotărît Maestrul meu ― care aparţinea celui de-al doilea tip ― să-mi predea lecţii de Al­chimie. Am descoperit că limbajul simbolic, care mă irita şi mă descumpănea atît, era unicul mod de a atinge Sufletul Lumii, sau ceea ce Jung a denu­mit "inconştientul colectiv". Am descoperit Legen­da personală şi Semnele lui Dumnezeu, adevăruri pe care raţionamentul meu intelectual refuza să le accepte din cauza simplităţii. Am descoperit că a ajunge la Marea Operă nu este misiunea unor aleşi, ci a tuturor fiinţelor omeneşti de pe faţa Pămîntu­lui. Sigur că nu totdeauna vedem Marea Operă sub forma unui ou sau a unui flacon cu lichid, dar toţi putem ― fără umbră de îndoială ― să ne cufun­dăm în Sufletul Lumii.
De aceea Alchimistul este şi un text simbolic. De-a lungul paginilor sale, în afară de faptul că am transmis tot ce am învăţat despre aceasta, am în­cercat să aduc un omagiu marilor scriitori care au reuşit să ajungă la Limbajul Universal: Hemingway, Blake, Borges (care a folosit şi el istoria persană în­tr-una din povestirile lui), Malba Tahan şi alţii.
Pentru a completa această lungă prefaţă şi a ilus­tra ceea ce Maestrul meu voia să spună cu al trei­lea tip de alchimişti, merită să amintim o întîmplare pe care el însuşi mi-a povestit-o în laboratorul lui.

Sfînta Maria, cu pruncul Isus în braţe, s-a ho­tărît să vină pe Pămînt ca să viziteze o mînăstire. Mîndri foarte, călugării au făcut un şir lung şi fie­care s-a înfăţişat în faţa Sfintei Fecioare pentru a I se închina. Unul a declamat poeme frumoase, al­tul I-a arătat miniaturile sale pentru Biblie, al trei­lea I-a recitat numele tuturor sfinţilor. Şi aşa unul după altul, fiecare călugăr şi-a adus omagiul Maicii Domnului şi Pruncului Isus.
Dar ultimul din şir era cel mai umil călugăr din mînăstire, care niciodată nu învăţase înţeleptele scrieri ale epocii. Părinţii lui fuseseră oameni sim­pli care lucrau la un vechi circ din împrejurimi şi tot ce-l putuseră învăţa era să arunce mingi în sus şi să facă cîteva jonglerii.
Cînd a venit rîndul acestuia, ceilalţi călugări au vrut să pună capăt închinăciunilor, pentru că fostul scamator nu avea nimic important de spus şi pu­tea strica imaginea mînăstirii. Dar călugărul simţea, în adîncul sufletului, o dorinţă arzătoare să dă­ruiască ceva lui Isus şi Sfintei Fecioare.
Ruşinat, simţind privirea mustrătoare a fraţilor lui, a scos cîteva portocale din sutană şi a început să le arunce în sus şi să jongleze cu ele, aşa cum ştia el.
Şi doar în acel moment Pruncul Isus a zîmbit şi a început a bate din palme în braţele Sfintei Marii. Şi Maica Domnului numai lui i-a întins braţele, lă­sîndu-l să-l atingă pe Prunc.
AUTORUL

PROLOG

Alchimistul luă o carte pe care o adusese cineva din caravană. Tomul era fără copertă, dar reuşi să-i identifice autorul: Oscar Wilde. În timp ce-i răsfoia paginile, găsi o povestire despre Narcis.
Alchimistul cunoştea legenda lui Narcis, frumo­sul băiat care-şi contempla zilnic propria frumu­seţe într-un lac. Era atît de fascinat de el însuşi că într-o bună zi a căzut în lac şi a murit înecat. În lo­cul acela, a apărut o floare care s-a numit narcisă.
Dar nu aşa îşi încheia Oscar Wilde povestirea. El spunea că atunci cînd a murit Narcis, au venit naiadele ― zeiţele izvoarelor şi ale pădurii ― şi au văzut lacul transformat dintr-unul cu apă dulce, într-un ulcior cu lacrimi sărate.
― De ce plîngi? au întrebat naiadele.
― Plîng pentru Narcis, răspunse lacul.
― Ah, nu-i de mirare că plîngi pentru Narcis, continuară ele. La urma urmelor, deşi noi am aler­gat mereu după el prin pădure, tu erai singurul care puteai să-i contempli de aproape frumuseţea.
― Dar Narcis era frumos? întrebă lacul.
― Cine altul poate şti mai bine decît tine? răs­punseră, surprinse, naiadele. La urma urmelor, doar pe marginile tale se apleca el în fiecare zi.
Lacul rămase tăcut o vreme. Într-un tîrziu, zise:
― Îl plîng pe Narcis, dar niciodată n-am ştiut că el era frumos. Îl plîng pe Narcis pentru că de fiecare dată cînd se apleca deasupra apelor mele, eu puteam să văd reflectată, în fundul ochilor lui, propria-mi frumuseţe.
"Ce povestire frumoasă", spuse Alchimistul.

Gasiti cateva fragmente din carte la adresa ... http://eusuntcelcesunt.blogspot.com/

11 apr. 2008

Voua, Ingeri Umani-Divini (SiRa)


Fie ca toate dorintele tale de fericire,
sa se realizeze, acum
Fie ca toate supararile tale sa inceteze,
Fie ca toate obstacolele ce-ti apar in cale,
sa fie rezolvate
Fie ca tu, minunat LOTUS,
sa renasti in TARAMUL PUR al tuturor BUDHA
Fie ca Lumina Alba sa-ti teasa haina regeasca, stralucitoare
Fie ca tu sa afli ACUM, ceea ce esti cu adevarat,
TU ESTI NEMURITOR, PE DRUMUL NEMURIRII!!
Fie ca toti sa te iubeasca neconditionat!

INVIEREA SI INALTAREA SPIRITUALA
FIE LUCRAREA NOASTRA , DIN UNICITATE aici, IN DUAL.

SUNTEM UNUL.
IUBIREA VINDECA,
ECHILIBREAZA TOT.


OM SHANTI
SI RA
.

Cantecul din inima Romaniei (SiRa)TU STII, DOAMNE, inima si sufletul meu
SI CUVINTELE TALE sunt in mine LUCRATOARE.
Mi-am abandonat egoul, personalitatea, TIE, CRIST INTERIOR.
Cantecul IUBIRII curge in inima mea .
Si NATURA TA se trezeste-n mine
UNULE DIVIN, in TACEREA Inimii si Mintii, mi-ai Vorbit.
Ridica valurile Iluziei de pe ochii si urechile care mi Le-ai dat
Intareste-ma, sa radiez cu putere, LUMINA INALTARII

TU m-AI invatat sa Iubesc TOT, sa onorez TOT, sa respect TOT.
Acum, IUBIREA TA se intoarce la TINE, prin Copilul TAU
Care vine la TINE, prin MAICA DIVINA si HRISTOSUL TAU .

Binecuvanteaza DOAMNE , pe toti si TOT ce m-ai invatat sa iubesc,
Binecuvanteaza DOAMNE acest sfant pamant romanesc,
BUCURIA TA , DOAMNE - este bucuria mea
EU SUNT BUCURIA TA

DIN IUBIRE ESTI , IUBIRE REVERSI
LUMINA INALTARII SA FIE LUCRATOARE-N TINE
ALATURI DE CELELALTE PETALE
ALE UNICULUI LOTUS


Din CENTRUL PACII si al IUBIRII DIVINE

SI RA EL